Trentino Alto Adige

Region Friuli V.G. - Trentino A.A. - Veneto

  • Sede Regionale Veneto: Venezia Mestre - Via Torino, 180
  • Telefono: 041/5455234
  • dHJlbnRpbm9hbHRvYWRpZ2VAY3JlZGl0YWdyaS5jb20=
  • Regional Manager: Malko Maccotta
  • bWFsa28ubWFjY290dGFAY3JlZGl0YWdyaS5jb20=
  • Cellulare: 3351900624